30 puntos de oración e versos na Biblia

2
38090

Obadías 17

17 Pero sobre o monte Sion será liberación, e haberá santidade; e a casa de Jacob terá as súas posesións.

Hai total liberación para cada fillo de Deus en Sión. Este 30 oración de liberación puntos e versículos da Biblia é abrir os ollos á nosa herdanza espiritual en Cristo Xesús. Cristo pagou o prezo pola nosa total liberación, polo tanto debemos poñer demandas no altar da oración. Debemos ter a nosa posesión pola forza. Teña en conta que o fillo pródigo tiña que esixirlle ao seu pai a súa posesión.

KVE INDLY TODOS OS DÍASPRAYERGUIDE TV EN YOUTUBE
SUSCRÍBETE AGORA

O que non esixe, non o merece, o que non persegue, non o posúe. Este 30 puntos de oración de liberación versos bíblicos Os guiará mentres reza o seu camiño para ter as súas posesións.


30 puntos de oración e versos na Biblia

1). Oh Señor, hoxe recibo a liberación de todos os malos patróns de. A casa do meu pai en nome de Xesús.

2). O Deus que liberou a David do león, o oso e Goliat librará de todos os xigantes da miña vida en nome de Xesús.

3). Oh Señor, xulgue a todos os homes e mulleres fortes na miña vida e sálvame totalmente das súas mans en nome de Xesús

4). Oh Señor, libéranme de todas as opresións do mundo mariño no meu traballo / negocio, a casa que vivo e a miña familia en nome de Xesús.

5). Oh Pai, ti es o Deus Todo Poderoso, móstrate forte e sálvame dos que son demasiado fortes para o meu nome Xesús.

6). Oh Señor, libéranme de todas as formas de ataque espiritual de espírito artesanal mariño e bruxa en nome de Xesús.

7). Oh Señor, librádeme calquera arma espiritual que estea con moda contra min e a miña casa en nome de Xesús.

8). Oh Señor, desconéctome de todo marido e muller espiritual en nome de Xesús.

9). Oh Señor, pola túa misericordia sálvame de todos os amigos malvados en nome de Xesús.

10) Oh Señor, roga a miña causa con aqueles que se esforzan comigo e loitan contra os que loitan contra min en nome de Xesús.

11). Oh Señor, sálveme desta adicción malvada (Mencione a adicción) que está intentando arruinarme no nome de Xesús.

12). Oh Señor, sálvame da culpa dun derramamento de sangue en nome de Xesús.

13). Oh Señor, libéranme das mans de homes perversos e pouco razoables en nome de Xesús.

14). Oh pai, deixe caer sobre eles a maldade dos malvados, salve a miña alma do roto dos malvados en nome de Xesús.

15). Oh Señor, libera a miña alma de toda besta malvada que busca devorarme no nome de Xesús.

16). Hoxe recibín a liberación dos males do mundo perverso en nome de Xesús.

17). Oh Señor, libérame do espírito da Lujuria en nome de Xesús.

18). Oh Señor, polo teu espírito santo en min continúame a guiar, non podo perdelo na vida en nome de Xesús.

19). Oh Señor, polo teu poderoso poder, sálvame de todos os meus problemas no nome de Xesús.

20). Profetín hoxe que eu e os fillos que o Señor me deu son inmunes da maldade e as penetracións deste mundo en nome de Xesús.

21). Oh Señor, porque o teu pensamento cara a min é bo, fai que a miña vida floreza continuamente en nome de Xesús.

22). Declaro que polo sangue de Xesucristo estou libre de toda forma de servidume no nome de Xesús.

23). Oh Señor, libéranme de todas as cousas que me están tirando cara atrás na vida e no destino en nome de Xesús.

24). Percúntame de todas as forzas satánicas que me sosteñen no nome de Xesús.

25). Oh Señor, libéranme do espírito de mentiras e palabras vulgares en nome de Xesús.

26). Oh Señor, libéranme de todas as batallas preparadas contra min en nome de Xesús.

27). Oh Señor, mándame axudar a meu pai, en balde é a axuda do home en nome de Xesús.

28). Oh Señor, deixe que a túa liberación faga que posúo a miña sesión de sesións en nome de Xesús.

29). Eu profetico hoxe que a través das miñas oracións e a subministración do espírito de Xesucristo, a miña liberación será permanente no nome de Xesús.

30). Decreto que o Señor me librou da forza do satán e serei conservado para o seu reino celestial en nome de Xesús.

Grazas Xesús.

10 versos da Biblia sobre a liberación da opresión

Nada ofrece como a palabra, a palabra Deuses abrirá os ollos aos teus dereitos en Cristo e axudará a maximizala. Estes 10 versículos bíblicos sobre a liberación da opresión te guiarán mentres te rezas a ti mesmo de cada traba de opresión. Le e medita sobre eles.

1). Salmo 91: 1-16
1 O que habita no lugar secreto do Altísimo permanecerá baixo a sombra do Todopoderoso. 2 Vou dicir do Señor: El é o meu refuxio e a miña fortaleza: o meu Deus; nel confiaréi. 3 Seguramente te liberará da trampa da aves e da pestilencia sonora. 4 Cubrirache coas súas plumas e debaixo das súas ás confiarás; a súa verdade será o teu escudo e pescozo. 5 Non terás medo polo terror pola noite; nin pola frecha que florece de día; 6 Tampouco pola praga que camiña na escuridade; nin pola destrución que se perde a noite. 7 Mil caerán ao teu lado e dez mil á túa dereita; pero non se achegará a ti. 8 Só cos teus ollos verás e verás a recompensa dos impíos. 9 Porque fixeches o teu habitado no Señor, que é o meu refuxio, incluso o máis alto; 10 Non haberá ningún mal de ti, nin ningunha praga se achegará á túa morada. 11 Porque dará aos seus anxos encargado de ti por gardalo en todos os teus camiños. 12 Eles te levarán entre as súas mans, para que non pinchar o pé contra unha pedra. 13 Irás ao león e ao engadido. O león novo e o dragón pisarás debaixo dos pés. 14 Porque fixou o seu amor sobre min, polo tanto vou liberalo; poreino no alto, porque coñeceu o meu nome. 15 Chamará a min e respondereille: estarei con el en problemas; Entregareino e honrareino. 16 Con longa vida satisfacereino e mostrarei a miña salvación.

2). Romanos 8: 1-10:
1 Polo tanto, non hai agora condena a aqueles que están en Cristo Xesús, que non camiñan non despois da carne, senón despois do Espírito. 2 Porque a lei do Espírito de vida en Cristo Xesús libroume da lei do pecado e da morte. 3 Porque o que a lei non podía facer, por ser débil a través da carne, Deus enviou ao seu propio Fillo a semellanza da carne pecadora e polo pecado, condenou o pecado na carne: 4 para que se cumpra a xustiza da lei. en nós, que andan non despois da carne, senón despois do Espírito. 5 Porque os que están despois da carne teñen en conta as cousas da carne; pero aqueles que están despois do Espírito cousas do Espírito. 6 Pois ter carnalmente é a morte; pero ter unha mente espiritual é vida e paz. 7 Porque a mente carnal é inimizade contra Deus: porque non está suxeita á lei de Deus, nin de feito pode ser. 8 Entón, os que están na carne non poden agradar a Deus. 9 Pero non estás na carne, senón no Espírito, se é así, para que o Espírito de Deus resida en ti. Agora ben, se alguén non ten o Espírito de Cristo, non é ningún dos seus. 10 E se Cristo está en ti, o corpo está morto por mor do pecado; pero o Espírito é a vida por mor da xustiza.

3). Efesios 6: 10-18:
10 Finalmente, meus irmáns, sé fortes no Señor e no poder da súa forza. 11 Pon toda a armadura de Deus, para que poidas estar fronte aos desvíos do diaño. 12 Porque non loitamos contra a carne e o sangue, senón contra os principados, contra os poderes, contra os gobernantes da escuridade deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares altos. 13 Por iso, leva para ti toda a armadura de Deus, para que poidas resistir no mal día e habendo feito todo, para estar en pé. 14 Parécese, tendo os seus lombos coa verdade e tendo o peito do xusto. 15 E os teus pés estallaron coa preparación do evanxeo da paz; 16 Por riba de todo, levando o escudo da fe, con que poderás saciar todos os ardentes dardos dos impíos. 17 E toma o casco de salvación e a espada do espírito, que é a palabra de Deus: 18 Orando sempre con toda oración e súplica no Espírito, e observando con toda perseverancia e súplica para todos os santos;

4) Romanos 6: 14-19:
14 Porque o pecado non terá dominio sobre ti, porque non estás baixo a lei, senón baixo a graza. 15 Que entón? pecaremos porque non estamos baixo a lei, senón baixo graza? Deus me libre. 16 Non sabes, que aos que obedecedes a ser servidores a obedecer, os teus servidores son aos que obedecedes; xa sexa do pecado á morte ou da obediencia á xustiza? 17 Pero déuselle as grazas a que fuches os servos do pecado, pero obedeciches dende o corazón esa forma de doutrina que vos foi liberada. 18 E logo liberados do pecado, converteuse en servidores da xustiza. 19 Falo ao xeito dos homes pola infirmidade da túa carne, porque como cediches aos teus membros servos á impureza e á iniquidade á iniquidade; así e todo agora entrega aos teus membros servos á xustiza á santidade.

5) James 5: 13-16:
13 Hai algún que está afectado? déixao rezar. Hai algunha alegría? déixalle cantar salmos. 14 Hai algún enfermo entre vostede? déixalle chamar aos anciáns da igrexa; e deixe que oren sobre el, ungíndoo con aceite no nome do Señor: 15 E a oración de fe salvará aos enfermos, e o Señor resucitará; e se cometeu pecados, perdoaránlle. 16 Confesádevos os vosos fallos uns aos outros e rezade uns polos outros para que vos sanedes. A oración efectiva dun home xusto efectúa moito.

6). 1 Corintios 15: 55-58:
55 O morto, onde está a túa picada? O sepulcro, onde está a túa vitoria? 56 A picada da morte é pecado; ea forza do pecado é a lei. 57 Pero grazas a Deus, que nos dá a vitoria por medio do noso Señor Xesucristo. 58 Xa que logo, queridos irmáns, sexades decididos, inamovibles, sempre abundantes na obra do Señor, por canto sabedes que o voso traballo non é en balde no Señor.

7). Xoán 10: 9-11:
9 Son a porta: por min se entra alguén, será salvado e entrará e sairá e atopará pastos. 10 O ladrón non vén, senón para roubar e matar e destruír; veño que poidan ter vida e que o teñan máis en abundancia. 11 Eu son o bo pastor: o bo pastor dá a súa vida polas ovellas.

8). 2 Samuel 22: 2-3:
2 E dixo: O Señor é a miña rocha, a miña fortaleza e o meu liberador; 3 O Deus da miña rocha; nel confiarei: el é o meu escudo, e o corno da miña salvación, a miña torre alta e o meu refuxio, o meu salvador; me salvaches da violencia.

9). 2 Corintios 10: 3-4:
3 Porque aínda que camiñamos na carne, non loitamos despois da carne: 4 (Porque as armas da nosa guerra non son carnais, senón poderosas por Deus ata a derruba das forzas fortes

10). 1 Pedro 5: 8-9:
5 Do mesmo xeito, os máis novos, envíate aos maiores. Si, todos estades sometidos uns a outros, e vístesvos de humildade, porque Deus resiste aos orgullosos e dá graza aos humildes. 6 Humilládevos por tanto baixo a poderosa man de Deus, para que te exalce no seu momento: 7 Lanzando todos os teus coidados; porque te preocupa. 8 Estar sobrio, estar atento; porque o diaño adversario, coma un león rugente, camiña arredor, buscando a quen pode devorar. 9 Quen resisten a fe na fe, sabendo que os teus irmáns se realizan no mesmo mundo.

 

KVE INDLY TODOS OS DÍASPRAYERGUIDE TV EN YOUTUBE
SUSCRÍBETE AGORA

COMENTARIOS 2

Deixar unha resposta

Por favor, introduce o teu comentario.
Introduce aquí o teu nome

Este sitio usa Akismet para reducir o spam. Aprende a procesar os teus datos de comentarios.