50 Versos bíblicos sobre a vida

0
24466

Aquí tes 50 versículos da Biblia sobre a vida. Estes Biblia os versos cambiarán o xeito de mirar a vida. Cando nos achegamos á vida desde a perspectiva de Deus, facemos máis impacto. Deus quere que o servamos amándonos uns aos outros como nos amou, amar ás persoas incondicionalmente é o mellor xeito de vivir a súa vida. O amor é o mandamento máis grande porque o amor está a vivir. Lea estes versos da Biblia con todo o teu corazón hoxe e deixe que o amor de Cristo transforme a túa vida.

50 Versos bíblicos sobre a vida

1. Salmo 121: 7-8:
7 O Señor protexerá de todo o mal; preservará a túa alma. 8 O Señor preservará a vosa saída e a vosa entrada dende aquí e ata para sempre.

2. Efesios 5: 15-16:
15 Vexa entón que camiñas circunspectivamente, non como parvos, senón tan sabios 16 Redimir o tempo, porque os días son malos.

3. Colosenses 3: 23-24:
23 E todo o que fagas, faino de corazón, como ao Señor e non aos homes; 24 Coñecendo o do Señor, recibirás a recompensa da herdanza; porque servides ao Señor Cristo.

4. Proverbios 21:21:
21 O que segue á xustiza e á misericordia atopa vida, xustiza e honra.

5. Marca 8:36:
36 ¿Para que serve un home se gaña todo o mundo e perde a súa propia alma?

6. 2 Corintios 5:7:
7 (Pois andamos pola fe, non pola vista :)

7. Proverbios 27:19:
19 Como na auga a cara responde a cara, así o corazón do home ao home.

8. Salmo 73:26:
26 miña carne eo meu corazón desfalecem; pero Deus é a fortaleza do meu corazón, ea miña porción para sempre.

9. 1 Pedro 3: 10-11:
10 Porque o que amará a vida e verá os bos días, deixe que a lingua se abrague do mal, e os seus beizos que non falen de toxo: 11 Que esvaise o mal e faga o ben; déixao buscar a paz e seguila.

10. Salmo 31:3:
3 Pois ti es a miña rocha e a miña fortaleza; Polo tanto polo teu nome lévame e guía.

11. Salmo 25:4:
4 O que ten as mans limpas e o corazón puro; quen non levantou a alma á vanidade nin xurou enganosamente.

12. Proverbios 4:23:
23 Mantén o teu corazón con toda dilixencia; porque fóra dela son as cuestións da vida.

13. Romanos 12:2:
2 E non vos conformeis con este mundo, pero transformai-vos pola renovación da vosa mente, para que experimenteis cal sexa a boa, agradable, e perfecta vontade de Deus.

14. Salmo 37:7:
7 Descansa no Señor e espera con paciencia por el: non te afastes por ti que prospera no seu camiño, por mor do home que trae dispositivos perversos.

15. Xoán 6:35:
35 E Xesús díxolles: Eu son o pan da vida; o que me chega non pasará fame; e aquel que cre en min nunca terá sede.

16. Proverbios 13:3:
3 O que garda a boca garda a vida; pero o que abra os beizos terá destrución.

17. Deuteronomio 30: 16:
16 Porque este día che mando a ti que ames ao Señor, o teu Deus, que camiñe polos seus camiños e que garde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus xuízos, para que poida vivir e multiplicar; e o Señor, o teu Deus, bendícheche no terra onde irás para posuíla.

18. Salmo 23:6:
6 Seguramente a bondade e a misericordia seguiranme todos os días da miña vida; e eu vou habitar na casa do Señor para sempre.

19. Eclesiasteses 3:1:
1 Para cada cousa hai unha tempada e un tempo para cada propósito baixo o ceo:

20. Hebreos 12:14:
14 Siga a paz con todos os homes e a santidade, sen os que ninguén verá ao Señor:

21: Santiago 3:13:
13 Quen é un home sabio e afeccionado con coñecemento entre vós? déixalle ver dunha boa conversa as súas obras con amabilidade de sabedoría.

22. Proverbios 10:17:
17 Está no modo de vida que mantén a instrución; pero o que rexeita a repentina falta.

23. Proverbios 19:8:
8 O que obtén sabedoría ama a súa alma; aquel que garda comprensión atopará ben.

24. Gálatas 2: 20:
20 Estou crucificado con Cristo: non obstante vivo; aínda non eu, senón que Cristo vive en min; e a vida que agora vivo na carne eu vivo pola fe do Fillo de Deus, que me amou e deuse por min.

23. Xoán 7:38:
38 O que cre en min, como dixo a Escritura, da súa barriga fluirá ríos de auga viva.

24. Mateo 16:25:
25 Pois quen salvará a súa vida perderá; e quen perda a súa vida por causa dela atoparaa.

25. Eclesiasteses 7:10:
10 Non digas ti, ¿Cal é a causa de que os tempos anteriores fosen mellores ca estes? porque non inquiriras prudentemente sobre isto.

26. Salmo 37: 5-6:
5Como o teu camiño co Señor; confía tamén nel; e que o faga pasar. 6 E fará a túa xustiza como luz e o teu xuízo como o domingo.

27. Mateo 6:34:
34 Por tanto, non pensen para o día seguinte: porque o futuro pensará nas cousas de si mesmo. O suficiente é o día.

28. 1 Xoán 4:9:
9 Nisto manifestouse o amor de Deus cara a nós, porque Deus enviou ao seu fillo unicamente nacido no mundo, para que vivísemos por el.

29. 1 Timoteo 4:12:
12 Que ninguén despreza a túa xuventude; pero sodes un exemplo dos crentes, en palabra, en conversación, en caridade, en espírito, en fe, en pureza.

30. Filipenses 2: 14-16:
12 Por iso, miña amada, como sempre obedeceu, non como só na miña presenza, pero agora moito máis na miña ausencia, elabora a túa propia salvación con medo e tremo. 13 Porque Deus é o que traballa en ti tanto para facer a vontade como para facer o seu bo pracer. 14 Faga todas as cousas sen murmurios e disputas: 15 para que sexes inofensivos e inofensivos, fillos de Deus, sen reproches, no medio dunha nación torcida e perversa, entre os que brillas como luces do mundo; 16 Mantendo a palabra da vida; para que me alegre no día de Cristo, que non corrín en balde, nin traballe en balde.

31. 1 Corintios 15:22:
22 Porque como en Adam todos morren, así tamén en Cristo todos serán vivos.

32. Salmo 118:24:
24 Este é o día que o Señor fixo; alegrarémonos e alegrarémonos dela.

33. Mateo 6:25:
25 Xa que logo, dígoche: Non te penses na túa vida, o que comerás ou o que beberás; nin aínda para o teu corpo, o que debes poñer. ¿A vida non é máis que carne, e o corpo que roupa?

34. Xeremías 17: 9-10:
9 O corazón é enganoso por riba de todo, e desesperadamente perverso: quen pode sabelo? 10 Eu o Señor busco o corazón, intento as rendas, ata para dar a cada un segundo os seus camiños e segundo o froito das súas accións.

35. Lucas 11: 28:
28 Pero el dixo: Si, máis ben, benditos os que escoiten a palabra de Deus e a garden.

36. 2 Timoteo 3: 16-17:
16 Toda a escritura está dada pola inspiración de Deus, e é rendible para a doutrina, para a reprensión, para a corrección, para a instrución na xustiza: 17 Para que o home de Deus sexa perfecto, proporcionado a todas as boas obras.

37. Gálatas 5: 25:
25 Se vivimos no Espírito, andemos tamén no Espírito.

38. Xoán 14:6:
6 Xesús díxolle: Eu son o camiño, a verdade ea vida: ninguén vén ao Pai, pero por min.

39. Proverbios 3: 1-2:
1 Fillo, non esquezas a miña lei; pero deixe que o teu corazón manteña os meus mandamentos: 2 Durante o tempo, a longa vida e a paz, engadiranse a ti. 3 Non deixes que a misericordia e a verdade te abandonen; atádeas no pescozo; escríbeos na mesa do teu corazón:

40. Mateo 16:26:
26 ¿Por que se busca un home se gaña todo o mundo e perde a súa propia alma? ¿ou que dará un home a cambio da súa alma?

41. Salmo 16:11:
11 Queríasme o camiño da vida: na túa presenza está toda a alegría; á túa dereita hai praceres para sempre.

42. Filipenses 1:21:
21 Pois para min vivir é Cristo, e morrer é gañar.

43. James 1: 12:
12 Bendito o home que soporta a tentación; porque cando o intenten, recibirá a coroa da vida, que o Señor lles prometeu aos que o aman.

44. 1 Xoán 4:15:
15 Quen confesará que Xesús é o Fillo de Deus, Deus habita nel e el en Deus.

45. Proverbios 13:12:
12 A esperanza diferida pon o corazón enfermo; pero cando chega o desexo, é unha árbore da vida.

50. Romanos 14:8:
8 Por se vivimos, vivimos ao Señor; e se morremos, morremos ao Señor. Se vivimos, ou morremos, somos o do Señor.

46. Mateo 5:14:
14 Ti es a luz do mundo. Non se pode ocultar unha cidade situada nun outeiro.

47. 1 Corintios 6: 19-20:
19 Que? non sabes que o teu corpo é o templo do Espírito Santo que está en ti, que tes de Deus, e ti non es o teu? 20 Porque compras con prezo: glorifica a Deus no teu corpo e no teu espírito, que son Deus.

48. Proverbios 10:9:
9 O que anda en pé anda seguramente; pero o que perverte os seus camiños será coñecido.

49. Revelación 3: 19:
19 Cantos me gustan, repúntome e castigo: sexa polo tanto celoso e arrepíntome.

50. Eclesiastés 7:14:
14 O día da prosperidade sexa alegre, pero o día da adversidade considere: Deus tamén estableceu a unha contra a outra, ata que o home non atopará nada despois del.

 

Deixar unha resposta

Por favor, introduce o teu comentario.
Introduce aquí o teu nome

Este sitio usa Akismet para reducir o spam. Aprende a procesar os teus datos de comentarios.