Oración pola nación de Ruanda

0
4141
Oración por Ruanda

Hoxe imos orar pola nación de Ruanda. Oficialmente a República de Ruanda, é un país de África central e oriental e un dos países máis pequenos do continente africano. É o país con mellor desempeño de África oriental e central e o terceiro lugar máis sinxelo para facer negocios en África, tamén é líder na revolución dixital de África.

A nación foi colonizada por Alemaña en 1884, mentres que Bélxica tamén a invadiu en 1916 durante a guerra mundial1. Teñen baixa corrupción en comparación con outros países veciños de África. Teñen uns poucos recursos naturais e a súa economía baséase principalmente na agricultura de subsistencia empregando ferramentas sinxelas.
Un dos seus maiores inconvenientes é o problema da sobrepoboación. Os habitantes de Uganda son principalmente cristiáns que malinterpretaron a instrución de Deus para que se multipliquen, polo que seguiron adiante para dar a luz a máis e máis nenos que non son capaces de atender. Non é que a economía estivese por debaixo do estándar, pero non é suficiente para o número de persoas no país.
Tamén teñen problemas de desemprego xuvenil e unha sobredependencia do goberno.

POR QUE DEBERÍAS ORAR POLA NACIÓN DE RWANDA

O éxito dunha nación, se está ben tratado, pode xerar o éxito doutras nacións, é dicir, se unha nación como Ruanda resulta semellante á axenda perfecta de Deus para eles, tamén pode comezar a frotar noutras nacións. É por iso que debemos orar sen parar pola nación de Ruanda.
Unha nación á que non se rezan tamén ten unha gran oportunidade de perder a importancia de servir a Deus e agora comeza a abrazar todo tipo de filosofías vanitas que endurecen o corazón dos homes. Por exemplo, coñecemos algúns países non africanos onde isto xa é así e, aínda que parece que están a avanzar economicamente, a súa posteridade pode ser a que pague polo seu pecado de descoidar a Deus.

ORA POLO GOBERNO DE RWANDA

Vivimos nunha época na que hai moitas decisións por parte dos individuos e do goberno das nacións, en gran parte porque non estamos centrados en Deus e tamén porque fixemos o costume de facer as cousas ao noso xeito. Deus detesta a este tipo de persoas ata un punto onde as maldice. No libro de Isaías 30, di ai dos nenos rebeldes; os que aconsellan pero non de min e deseñan plans pero non do meu espírito. No momento en que deixamos a Deus fóra da nosa situación, non se forzaría a ningún home. Por esta razón, é conveniente buscar sempre a guía de Deus.

Máis aínda no libro de Proverbios 16:24, as escrituras rexistran que hai un xeito de ver ben a un home pero o seu fin é a destrución. Os nosos líderes seguen tomando o camiño das promesas fallidas e de éxitos irreais, porque os seus plans non se axustan á mente de Deus para eles.
Tamén debemos orar pola nación de Ruanda para que Deus fortaleza o seu goberno para poder superar a carga dos pobos, especialmente co feito de que dependen moito do seu goberno para sobrevivir.

ORA POLA ECONOMÍA DE RWANDA

Pode parecer moi lamentable que a nación teña destinados uns poucos recursos naturais que lles poidan privar de moitos beneficios económicos. Non obstante, Deus non fai as cousas sen un propósito, debeu facelas así por certas razóns e achegar a súa propia vantaxe comparativa por outros medios.
Polo tanto, significa que necesitamos rezar pola nación de Ruanda para que Deus os enche co coñecemento da súa vontade para a súa economía como está escrito en Colosenses 3. Cando isto teña lugar aumentará o seu nivel de fecundidade económica ata o momento. onde outras nacións poden chamarlles benditos.

Oración polos cidadáns de Ruanda

Debemos rezar polos cidadáns de toda nación, incluída Ruanda, porque a súa supervivencia depende dela, o único nó que mantivo xunto a calquera sociedade é unha actividade espiritual na que se dedican. A oración é unha destas actividades e ata unha das máis importantes. nacións que as establece e as axuda a sobrevivir a través dos cidadáns.

Con base en feito, a xente de Ruanda pasa a ser vítima principal do paro xuvenil. Isto en si mesmo é unha importante carencia que pode nacer todas as formas de actos sen lei. Por iso necesitamos rezar por eles, polo que necesitamos rezar por que Deus lles mostre a súa misericordia (Romanos 9) e quitarlles ese xugo, para que poidan vivir moralmente erguidos dando gloria ao seu nome.

ORA POLA IGREXA EN RWANDA

A maioría dos ruandeses son cristiáns, é dicir, representan unha parte importante do resto do mundo. Isto significa que as deficiencias que teñan, falan en gran parte do corpo de Cristo, por iso orar por elas debería ser a nosa principal prioridade.
Tamén debemos rezar para que o espírito Santo que axude á Igrexa, os axude e guíeos cara a toda a verdade sobre a súa vida, a súa nación e a Igrexa no seu conxunto.

Tamén a xente de Ruanda precisa que os seus ollos sexan iluminados para poder entender as escrituras (Ef 1). A principal causa de superpoboación na súa nación procede dunha interpretación incorrecta das escrituras, xa que esta xente cre que multiplicar en termos de ter moitos fillos é a vontade de Deus para as súas vidas.

PUNTOS DE ORACIÓN

1). Pai, no nome de Xesús, grazas pola túa misericordia e amor que mantivo esta nación desde a independencia ata a data - Lamentacións. 3:22

2). O pai, no nome de Xesús, deixe que os individuos posicionados divinamente a tomar os reinados do liderado nesta nación a todos os niveis de agora en diante: Daniel. 4:17

3). O pai, no nome de Xesús, grazas por decepcionar os dispositivos dos impíos contra o benestar desta nación en cada momento ata agora - Job. 5:12

4). O pai, no nome de Xesús, grazas por ter desordenado todo grupo de infernos contra o crecemento da igrexa de Cristo nesta nación - Mateo. 16:18

5). O pai, no nome de Xesús, apura a vinganza contra os inimigos da paz e o progreso desta nación e deixe aos cidadáns desta nación rescatar de todos os ataques dos impíos - Salmo. 94: 1-2

6). O pai, no nome de Xesús, recompensa tribulación a todos aqueles que molesten a paz e o progreso desta nación, aínda que rezamos agora - 2 Tesalonicenses. 1: 6

7). O pai no nome de Xesús e pola sabedoría de arriba, avanza a esta nación en todos os ámbitos para así restaurar a súa dignidade perdida. -Eclesiastés.9: 14-16

8). Pai no nome de Xesús, envíanos axuda dende arriba que culminará no progreso e desenvolvemento desta nación –Palmo. 127: 1-2

9). O pai, no nome de Xesús, envíanos aos líderes coas habilidades e integridade requiridas que levarán a esta nación dende o bosque - Salmo 78:72

10). O pai, en nome de Xesús, coloca aos homes e ás mulleres dotados da sabedoría de Deus nos lugares de autoridade deste país, convertendo así esta nova na área de paz e prosperidade-Xénese. 41: 38-44

11). O pai, no nome de Xesús, apura a vinganza contra os inimigos da paz e o progreso desta nación e deixe aos cidadáns desta nación rescatar de todos os ataques dos impíos - Salmo. 94: 1-2

12). O pai, no nome de Xesús, recompensa tribulación a todos aqueles que molesten a paz e o progreso desta nación, aínda que rezamos agora - 2 Tesalonicenses. 1: 6

13). O pai, no nome de Xesús, deixe que todas as bandas sexan esmagadas definitivamente contra o crecemento e expansión continua da igrexa de Cristo en Ruanda - Mateo. 21:42

14). O pai, no nome de Xesús, deixe que a maldade dos malvados contra esta nación remate aínda que rezamos agora - Salmo. 7: 9

15). O pai, no nome de Xesús, expulsa a túa rabia contra todos os autores de asasinatos por esta nación mentres chove en todos eles lume, pedra de pedra e unha tempestade horrible, outorgándolle o descanso permanente aos cidadáns desta nación - Salmo. 7:11, Salmo 11: 5-6

16). O pai, no nome de Xesús, decretamos o rescate de Ruanda dos poderes das tebras que se opoñen contra o seu destino - Efesios. 6:12

17). O pai, no nome de Xesús, libera os teus instrumentos de morte e destrución contra todo axente do diaño destinado a destruír o destino glorioso desta nación - Salmo 7:13

18). O pai, polo sangue de Xesús, libera a vinganza no campo dos impíos e restaura a nosa gloria perdida como nación. -Isaia 63: 4

19). Pai no nome de Xesús, deixe que cada imaxinación do malvado contra esta nación caia sobre as súas propias cabezas, obtendo o avance desta nación - Salmo 7: 9-16

20). O pai, en nome de Xesús, decretamos un xuízo rápido contra todas as forzas que resisten ao crecemento e desenvolvemento económico desta nación - Eclesiastés. 8:11

21). O pai, no nome de Xesús, decretamos a transformación sobrenatural para a nosa nación Ruanda. - Deuteronomio. 2: 3

22). O pai, polo sangue do cordeiro, destruímos toda forza de estancamento e frustración que milita contra o avance da nosa nación Rwanda. - Éxodo 12:12

23). Pai no nome de Xesús, decretamos a reapertura de todas as portas pechadas contra o destino de Ruanda. -Revelación 3: 8

24). O pai no nome de Xesús e pola sabedoría de arriba, avanza a esta nación en todos os ámbitos para así restaurar a súa dignidade perdida. -Eclesiastés.9: 14-16

25). Pai no nome de Xesús, envíanos axuda dende arriba que culminará no progreso e desenvolvemento desta nación –Palmo. 127: 1-2

26). O pai, no nome de Xesús, xorde e defende aos oprimidos en Ruanda, polo que a terra pode ser liberada de todas as formas de inxustiza. Salmo. 82: 3

27). O pai, en nome de Xesús, entroniza o reinado da xustiza e a equidade en Ruanda para conseguir o seu glorioso destino. - Daniel. 2:21

28). O pai, no nome de Xesús, trae á xustiza a todos os impíos nesta nación establecendo así a nosa paz duradeira. - Proverbios. 11:21

29). O pai, no nome de Xesús, decretamos a entronización da xustiza en todos os asuntos desta nación establecendo así a paz e a prosperidade na terra. - Isaías 9: 7

30). O pai, polo sangue de Xesús, libera a Ruanda de todas as formas de ilegalidade, restablecendo así a nosa dignidade como nación. -Eclesiastés. 5: 8, Zacarías. 9: 11-12

31). O pai, no nome de Xesús, deixe que a túa paz reine en Ruanda por todos os medios, mentres calmas a todos os autores do malestar na terra. -2 Tesalonicenses 3:16

32). O pai, no nome de Xesús, dános líderes nesta nación que levarán á nación en reinos de maior paz e prosperidade. -1 Timoteo 2: 2

33). O pai, no nome de Xesús, concede a Ruanda todo o descanso e deixe que isto produza un avance e prosperidade cada vez maior. - Salmo 122: 6-7

34). O pai, no nome de Xesús, destruímos toda forma de desordes nesta nación, obtendo o noso crecemento e desenvolvemento económico. -Palmo. 46:10

35). O pai, no nome de Xesús, deixe establecer o seu pacto de paz sobre esta nación de Ruanda, converténdoa nunha envexa das nacións. -Ezekiel. 34: 25-26

36). O pai, no nome de Xesús, deixe aos salvadores na terra que rescatará a alma de Ruanda da destrución: Obadía. 21

37). O pai, no nome de Xesús, envíanos aos líderes coas habilidades e integridade requiridas que levarán a esta nación dende o bosque - Salmo 78:72

38). O pai, en nome de Xesús, coloca aos homes e ás mulleres dotados da sabedoría de Deus nos lugares de autoridade deste país, convertendo así esta nova na área de paz e prosperidade-Xénese. 41: 38-44

39). O pai, no nome de Xesús, deixe que os individuos posicionados divinamente a tomar os reinados do liderado nesta nación a todos os niveis de agora en diante: Daniel. 4:17

40). O pai, no nome de Xesús, alza líderes de corazón sabio neste país coa man das que se eliminarán as barreiras contra a paz e o progreso desta nación: Eclesiastés. 9: 14-16

41). O pai, no nome de Xesús, atopamos contra o flaxelo da corrupción en Ruanda, reescribindo así a historia desta nación: Efesios. 5:11

42). O pai, no nome de Xesús, libera Rwanda das mans dos líderes corruptos, restablecendo así a gloria desta nación. Proverbios. 28:15

43). O pai, no nome de Xesús, eleva un exército de líderes que temen a Deus nesta nación, restablecendo así a nosa dignidade como nación - Proverbios 14:34

44). O pai, no nome de Xesús, deixe que o medo a Deus sature a lonxitude e amplitude desta nación, eliminando así a vergoña e o reproche ás nosas nacións - Isaías. 32: 15-16

45). O pai, no nome de Xesús, volve a man contra os adversarios desta nación, que están bloqueando o camiño a seguir para o noso crecemento e desenvolvemento económico como nación - Salmo. 7: 11, Proverbios 29: 2

46). O pai, no nome de Xesús, restaura sobrenaturalmente a economía desta nación e deixe que esta terra se encha de risa de novo - Joel 2: 25-26

47). O pai, no nome de Xesús, pon fin ás dificultades económicas desta nación para restaurar a súa gloria pasada - Proverbios 3:16

48). O pai, no nome de Xesús, rompe o asedio sobre esta nación, poñendo así fin ás nosas axitaxes políticas de longa idade - Isaías. 43:19

49). O pai, no nome de Xesús, librou a esta nación do flaxelo do desemprego axitando as ondas de revolución industrial na terra -Palm.144: 12-15

50). O pai, no nome de Xesús, eleva aos líderes políticos desta nación que fará que Ruanda se converta nun novo reino de gloria: Isaías. 61: 4-5

51). O pai, no nome de Xesús, deixe que o lume do renacemento siga a queimar ao longo e ao alento desta nación, dando lugar ao crecemento sobrenatural da igrexa - Zacarías. 2: 5

52). O pai, no nome de Xesús, fai da igrexa en Ruanda un canle de renacemento entre as nacións da terra - Salmo. 2: 8

53). O pai, no nome de Xesús, deixe que o celo do Señor siga consumindo o corazón dos cristiáns por toda esta nación, tomando así máis territorios para Cristo na terra-Xoán.2: 17, Xoán. 4:29

54). O pai, no nome de Xesús, converte a cada igrexa desta nación nun centro de renacemento, establecendo así o dominio dos santos na terra - Micah. 4: 1-2

55). O pai, no nome de Xesús, destruír todas as forzas que militan contra o crecemento da igrexa en Ruanda, dando así un maior crecemento e expansión - Isaías. 42:14

56). Pai, no nome de Xesús. deixe as eleccións de 2020 en Ruanda libres e xustas e deixe nula a violencia electoral a través de todos - Job 34:29

57). O pai, no nome de Xesús, esparce todas as axendas do diaño para frustrar o proceso electoral nas próximas eleccións en Ruanda - Isaías 8: 9

58). O pai, no nome de Xesús, decretamos a destrución de todos os dispositivos de homes malvados para manipular as eleccións de 2020 en Ruanda-Job 5:12

59). O pai, no nome de Xesús, deixe que se realicen operacións sen enganche durante todo o proceso electoral de 2021, asegurando así a paz na terra, Ezequiel. 34:25

60). O pai, no nome de Xesús, atopamos contra todas as formas de malas eleccións electorais nas próximas eleccións en Ruanda, evitando así a crise postelectoral - Deuteronomio. 32: 4

anuncios

Deixar unha resposta

Por favor, introduce o teu comentario.
Introduce aquí o teu nome