Versos bíblicos sobre a mocidade

0
20603

Estaremos explorando algúns versos bíblicos sobre a mocidade. Deus ten o orgullo da mocidade; é por iso que moitos dos santos que Deus usou para propagar o ministerio comezaron cando eran mozos. Os gustos do rei David, Samuel, Jacob e moitos máis eran mozos cando Deus comezou o seu pacto con eles.

Unha rápida viaxe aos novos testamentos, ata Cristo Xesús comezou e completou a súa misión de salvación e redención cando era un mozo. Isto explica que hai moita forza en ser mozo. Non é de estrañar que a Biblia dixese que a gloria dos mozos está na súa forza. A forza e a axilidade dun mozo non se pode comparar coa dun adulto maior. Mesmo cando Deus deu ao home unha promesa do Espírito Santo no libro de Feitos 2:17 e sucederá nos últimos días, di Deus, botarei do meu Espírito sobre toda carne: e os vosos fillos e as vosas fillas profetizará e os teus mozos verán visións e os teus vellos soñarán soños.

Suscríbete a nosa canle de YouTube para ver vídeos de oración poderosos diarios


Novo libro do pastor Ikechukwu. 
Dispoñible agora en Amazon

A escritura deu a coñecer como funcionará o espírito que os fillos e fillas profetizarán, e os vellos soñarán soños mentres os mozos verán unha visión. Os homes máis vellos só verán as cousas mentres descansan durante a hora de durmir, mentres que os mozos, aínda que están espertos de forza, verán unha visión. Deus entende que a vista dun mozo é mellor que a dos vellos, por iso os homes máis vellos só verán as cousas no seu soño mentres un mozo pode ver a visión aínda que non está durmindo.

Isto explica que o mellor momento para traballar para Deus é durante a nosa idade xuvenil. Mesmo cando se trata de acadar o destino na terra, o mellor momento para resolvelo é durante unha idade nova, cando a nosa forza segue crecendo. A mocidade representa o sol, cheo de forza e axilidade o suficientemente bo para facer calquera traballo, mentres que a vellez representa a noite na que todos deberían estar descansando. Vexamos agora algúns versos bíblicos sobre a mocidade.

Suscríbete a nosa canle de YouTube para ver vídeos de oración poderosos diarios

Versos bíblicos sobre a mocidade

Xénese 8:21 E o Señor cheirou un sabor doce; e o Señor dixo no seu corazón: Non volverei a maldicir a terra por mor do home; porque a imaxinación do corazón do home é mala desde a súa mocidade; nin volverei a ferir máis cada cousa viva, como fixen.

Xénese 43:33 E sentáronse diante del, o primoxénito segundo o seu fillo de nacemento, e o máis novo segundo a súa mocidade; e os homes marabilláronse uns cos outros.

Xénese 46:34 Que dirás: "O oficio dos teus servos foi o gando dende a nosa mocidade ata agora, tanto nós como os nosos pais: para que vivas na terra de Goshen; porque todos os pastores son unha abominación para os exipcios.

Levítico 22:13 Pero se a filla do sacerdote é viúva ou divorciada e non ten fillo e volve á casa do seu pai, coma na súa xuventude, comerá a carne do seu pai, pero ningún descoñecido comerá dela.

Números 30: 3 Se unha muller tamén lle fixo un voto ao Señor e se ataba por un lazo, estando na casa do seu pai na súa mocidade;

Números 30:16 Estes son os estatutos que o Señor lle mandou a Moisés, entre un home e a súa muller, entre o pai e a súa filla, sendo aínda na súa mocidade na casa do seu pai.

Xuíces 8:20 E dixo ao seu primoxénito Jether: Arriba e matalos. Pero a mocidade non tirou a súa espada, porque temía, porque era aínda mozo.

1 Samuel 17:33 Saúl díxolle a David: Non podes ir contra este filisteo para loitar con el; porque vostede é un mozo e un home de guerra desde a súa mocidade.

1 Samuel 17:42 E cando os filisteos miraron e viron a David, este o desprezou; porque el era só un mozo e grosero, e de boa fe.

1 Samuel 17:55 Cando Saul viu a David saír contra os filisteos, díxolle a Abner, o capitán do exército, Abner, de quen é o fillo desta mocidade? E Abner dixo: Mentres a túa alma vive, rei, non o podo dicir.

2 Samuel 19: 7 Entón, levántate, fala e fale cómodo aos teus servos; porque xuro o Señor, se non saes, non permanecerá un convosco esta noite; e iso será peor que ti todo o mal que che causou desde a súa mocidade ata o de agora.

1 Reis 18:12 E logo que estou apartado de ti, o Espírito do Señor o levará onde eu non sei; Entón, cando veño a dicir a Ahab, e el non te atopará, mataráme; pero o teu servo temo ao Señor dende a miña mocidade.

Job 13:26 Porque escribes cousas amargas contra min, e faime que posúa as iniquidades da miña xuventude.

Job 20:11 Os seus ósos están cheos do pecado da súa mocidade, que se deitará con el no po.

Job 29: 4 Como estaba nos tempos da miña xuventude, cando o segredo de Deus estaba sobre o meu tabernáculo;

Job 30:12 Á miña dereita levántame a mocidade; afastan os pés e erguen contra min os camiños da súa destrución.

Job 31:18 (Pois desde a miña xuventude criouse comigo, coma cun pai, e gireina desde o útero da miña nai;)

Job 33:25 A súa carne será máis fresca que a dun neno; volverá aos días da súa mocidade.

Job 36:14 Morren na xuventude e a súa vida está entre as impuras.

Salmos 25: 7 Non te acordes dos pecados da miña mocidade nin das miñas transgresións: acorda de ti, Señor, segundo a túa misericordia.

Salmos 71: 5 Porque ti es a miña esperanza, Señor DEUS: ti es a miña confianza desde a miña mocidade.

Salmos 71:17 Oh Deus, ensinoume desde a miña mocidade; ata agora declarou as túas obras marabillosas.

Salmos 88:15 Estou aflixido e listo para morrer desde a miña mocidade; mentres sofre os teus terror, distrárome.

Salmos 89:45 Vostede acurtou os días da súa mocidade; cubriulle de vergoña. Selah.

Salmos 103: 5 que satisfai a túa boca con cousas boas; para que a túa mocidade se renova coma a aguia.

Salmos 110: 3 O teu pobo estará disposto no día do teu poder, nas belezas da santidade desde o ventre da mañá: tes o orballo da túa xuventude.

Salmos 127: 4 Como as frechas están na man dun home poderoso; tamén o son os nenos da mocidade.

Salmos 129: 1 Moita vez que me aflixeron desde a miña mocidade, agora Israel pode dicir:

Salmos 129: 2 Moita vez aflicéronme desde a miña mocidade; aínda non prevaleceron contra min.

Salmos 144: 12 Para que os nosos fillos sexan plantas como na idade da súa idade; para que as nosas fillas poidan ser coma pedras de esquina, pulidas despois da similitude dun palacio:

Proverbios 2:17 O que abandona a guía da súa mocidade e esquece o pacto de Deus.

Proverbios 5:18 Que sexa bendicida a túa fonte; alegrádevos coa muller da túa mocidade.

Proverbios 7: 7 E vin entre os sinxelos, descubrín entre os mozos, un home novo sen entendemento,

Eclesiastés 11: 9 Alegrádevos, home novo, na túa xuventude; e deixe que o teu corazón te alegre nos días da túa xuventude e camine polos camiños do teu corazón e á vista dos teus ollos; pero sabédeo, que por todas estas cousas Deus te levará a xuízo.

Ecclesiastes 11:10 Por tanto, elimina o pesar do teu corazón e aparta o mal da túa carne; porque a infancia e a xuventude son vaidades.

Ecclesiastes 12: 1 Lembra agora o teu Creador nos días da túa xuventude, mentres non chegan os días malignos, e os anos non se achegan, cando dirás, non teño pracer neles;

Isaías 40:30 Mesmo os mozos desmaiaranse e cansan, e os mozos caerán completamente.

Isaías 47:12 Quédate agora cos teus encantos e coa infinidade das túas bruxas, nas que traballaches desde a túa xuventude; Se así é así, poderás lucrar, se é así, podes prevalecer.

Isaías 47:15 Así serán para ti con quen traballaches, mesmo cos teus comerciantes, dende a súa mocidade; deambularán cada un ata o seu cuarto; ninguén te salvará.

Isaías 54: 4 Non teñas medo; porque non terás vergoña; nin se confunda; porque non se deixará vergoña, porque esquecerás a vergoña da túa xuventude e non lembrarás máis o reproche da túa viuvez.

Isaías 54: 6 Porque o Señor chamouche como unha muller abandonada e entristecida de espírito, e unha muller de moza, cando te negarías, di o teu Deus.

Jeremías 2: 2 Ve e chora ás orellas de Xerusalén, dicindo: Así di o Señor; Acórdome de ti, da bondade da túa mocidade, do amor dos teus espuxalos, cando foi detrás de min no deserto, nunha terra non sementada.

Xeremías 3: 4 Non terás que chorar a min, pai, vostede é o guía da miña mocidade?

Jeremías 3:24 porque a vergoña devorou ​​o traballo dos nosos pais dende a nosa mocidade; os seus rabaños e os seus rabaños, os seus fillos e as súas fillas.

Xeremías 3:25 Deitamos a nosa vergoña, e a nosa confusión nos cobra, porque pecamos contra o Señor, noso Deus, nós e os nosos pais, desde a nosa mocidade ata hoxe, e non obedecemos á voz do SEÑOR o noso Deus.

Xeremías 22:21 Xa che falei na túa prosperidade; pero dixeches que non oirei. Esta foi a túa forma desde a túa mocidade, para que non obedeces a miña voz.

Xeremías 31:19 Seguro que despois de que me converteron, arrepentín; e logo de que me instruíron, botei na coxa: avergoñei, si, ata confundido, porque soportei o reproche da miña xuventude.

Xeremías 32:30 Porque os fillos de Israel e os fillos de Xudá só fixeron o mal diante de min desde a súa mocidade; porque os fillos de Israel só me provocaron a rabia co traballo das súas mans, dixo o Señor.

Xeremías 48:11 Moab estivo a gusto desde a súa mocidade, e non se pousou en bolsas e non foi baleirado de barco en barco, nin foi en catividade; polo tanto, o seu gusto permaneceu nel e o seu aroma non cambiado.

Lamentacións 3:27 É bo para un home que soporte o xugo na súa xuventude.

Ezequiel 4:14 Entón dixen eu, ¡Señor Deus! velaquí, a miña alma non foi contaminada; desde a miña mocidade ata o de agora non comín nada do que se morre ou está desgarrado; Tampouco entrou na miña boca carne abominable.

Ezequiel 16:22 En todas as túas abominacións e túas fustas non recordabas dos días da túa mocidade, cando estabas espido e espido e estivo contaminado no teu sangue.

Ezequiel 16:43 Porque non recordaches os días da túa xuventude, pero me enredabas en todas estas cousas; velaquí, polo tanto tamén vou recompensar o teu camiño sobre a túa cabeza, di o Señor Deus: e non cometerás esta deixadez por encima de túas abominacións.

Ezequiel 16:60 Non obstante, recordarei o meu pacto con vostede nos días da súa mocidade, e establecerei un pacto eterno.

Ezequiel 23: 3 E cometeron as maldicións en Exipto; cometeron malditos na súa xuventude: alí estaban os seos presionados, e alí amolaron os tetos da súa virxindade.

Ezequiel 23: 8 E tampouco a deixaron as maldades traídas de Exipto; porque na súa xuventude xacían con ela, amolaron os peitos da súa virxindade e derramaron sobre ela a prostitución.

Ezequiel 23:19 Pero multiplicou as súas prostitucións, chamando á lembranza os días da súa mocidade, onde xogara á prostituta no país de Exipto.

Ezequiel 23:21 Así chamabas para lembrar a escarvadeza da túa mocidade, ao morrer as tetos polos exipcios polos papas da túa mocidade.

Hosea 2:15 E darei de alí as súas viñas e o val de Achor para unha porta de esperanza; e ela cantará alí, como nos días da súa xuventude e como o día en que saíu de a terra de Exipto.

Joel 1: 8 Lamenta como unha virxe cinguida con roupa de saco para o marido da súa mocidade.

Zacarías 13: 5 Pero el dirá: Eu non son profeta, son marido; porque o home ensinoume a manter o gando dende a miña mocidade.

Malaquías 2:14 Pero dis, por que? Porque o Señor foi testemuña entre vostede e a muller da túa mocidade, contra a que trataches traizoar; aínda é a súa compañeira e a muller do seu pacto.

Malaquía 2:15 E non o fixo? Con todo, tiña o residuo do espírito. E por que? Para que busque unha semente piadosa. Polo tanto, ten en conta o seu espírito, e non deixe que ninguén se trada coa muller da súa mocidade.

Mateo 19:20 O mozo díxolle: Todo isto gardei desde a miña mocidade: que falta aínda?

Marcos 10:20 Respondeulle e díxolle: Mestre, todo isto observo desde a miña mocidade.

Lucas 18:21 E dixo: Todo isto gardei desde a miña mocidade para arriba.

Actos 26: 4 A miña forma de vida desde a miña mocidade, que foi a primeira entre a miña propia nación en Xerusalén, coñece a todos os xudeus;

1 Timoteo 4:12 Ninguén despreza a túa xuventude; pero serás un exemplo dos crentes, en palabras, en conversas, en caridade, en espírito, en fe, en pureza.

2 Timoteo 2:22 Fuxa tamén de desexos xuvenís; pero siga a xustiza, a fe, a caridade, a paz con aqueles que chaman ao Señor dun corazón puro.

Suscríbete a nosa canle de YouTube para ver vídeos de oración poderosos diarios

KVE INDLY TODOS OS DÍASPRAYERGUIDE TV EN YOUTUBE
SUSCRÍBETE AGORA

Deixar unha resposta

Por favor, introduce o teu comentario.
Introduce aquí o teu nome

Este sitio usa Akismet para reducir o spam. Aprende a procesar os teus datos de comentarios.